FYRAFTENS-GOLF


Velkommen

Leaderboard

Uge for uge

Spilleplan

Regler

Medlemmer

Afslutning

Fornem hædersbevisning til vores formand

Vores næstformand, Mogens, uddeler det synlige bevis på den flotte hædersbevisning til vores formand. Læg i øvrigt mærke til, hvor fikseret Torleif er på visse detaljer af det nye cover til driveren.

HO TE KO TYR - 14. juni 2012
Fyraftensgolferne indstiftede på sidste generalforsamling en ny pris, der ikke specielt tilgodeser sportslige færdigheder på banen, men i stedet vægter mere "bløde", personlige kvaliteter i almindelighed:

LOYAL, LIGEVÆGTIG, SOCIAL, HUMOR/GODT HUMØR, HJÆLPSOM, OPMÆRKSOM, IMØDEKOMMENDE, GOD TIL AT LYTTE, STABILT FREMMØDE

Medlemmerne af Fyraftensklubben udnævnte i aften Torleif som den person, der i 2012 på bedste vis besidder ovennævnte egenskaber. TIL LYKKE med det, siger vi alle i Fyraftensgolferne. KNUD IVERSEN opnåede næstflest stemmer - også til lykke med det!


KF viser af en eller anden grund - han er jo tidligere militærmand og har forstand på både krudt og kugler - stor interesse for bagsiden af Torleifs medalje.


Som ekstra gevinst havde Mogens produceret et fornemt banner, som vores formand nu kan hænge op i indkørslen til sin privatbolig, så ingen er i tvivl om, at her bor årets KO TYR.

Formanden

Næstformand

Kontakt web-keeper


Boldsponsor, Knud Iversen